АТНС повдига въпроси по проблемите, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост

Какво трябва да промени страната ни, за да черпи от добрия опит на Испания в използването на европейската финансова подкрепа

На 6 март 2023 г. изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки в България адв. Галин Попов беше официален гост в бизнес форума „Испания може. Може ли и България?“. Събитието събра на едно място видни представители от Испания и България, пред които от името на Асоциацията, адв. Попов постави наболелия въпрос: „Дори да получим пълното финансиране от Европа, ще успеем ли реално да усвоим тези пари, след като пазарът на труда е подложен на сериозно сътресение и открит разговор за това все още няма?“. В търговските обекти на членовете на Асоциацията работят над 4000 служители, а проблемът с намирането на кадри продължава да е налице. „Бизнесът е жаден за работна ръка, но за да се върнат хората в България са необходими преди всичко прозрачни и ясно установени условия за финансиране, както и функциониращи реформи“, допълни адв. Попов.

Основната цел на форума беше да представи испанския опит в привличане на инвеститори и в използването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, известен още като „Next Generation EU“. В Испания кризата с намирането на работна ръка е ключов въпрос още от 2020 г. Държавата финансира както малкия търговец, така и големите бизнес предприятия. Картинката в България обаче е малко по-различна и инвестициите у нас са насочени преди всичко към подобряване на държавната администрация, което потвърди и бившият правосъден министър и модератор на форума Зинаида Златанова. В България, за съжаление, официалните дискусии по темата са твърде малко, а скорошните промени в Закона, свързани с пазара на труда, се превръщат в „глас в пустиня“ на фона на общата действителност.

Адв. Попов продължи темата за държавните инвестиции, насочени към големите компании: „Малкият бизнес е гръбнакът на икономиката и стопанството, но не е правилно да се загърбват по-големите инвеститори, които са структуроопределящи за пазара на труда“. Зад тези думи застана и председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков: „За разлика от българските, европейските администрации са отворени към бизнеса. Те осъзнават, че големите предприятия плащат данъци, които при добре развит пазар на труда, ще се увеличават и ще влизат в държавната хазна“.

Засегнати бяха и проблемите със забавянето при приемането и старта на изпълнението на Плана, които намериха своето негативно отражение върху бизнеса в България. Фактите сочат, че всички членове на АТНС инвестират в Зелена енергия, много преди процедурата по кандидатстване за финансиране да бъде отворена. Оказва се, че за да следва европейските изисквания и стандарти, българският частен бизнес разчита предимно на собствените си възможности или както сподели министър Златанова: „Зеленият преход ще си го направим сами!“. Но за да не бъде бизнесът сам АТНС ще продължава да инициира нови важни дискусии и да задава въпроси пред държавните органи.