Политика за поверителност

  • Начало
  • Политика за поверителност

Ние от Асоциация на търговците на нехранителни стоки подхождаме с отговорност към Вашите лични данни и целим да спечелим доверието на всеки наш клиент чрез въведените от нас високи стандарти за защита лични данни. Считано от 25.05.2018 г. в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“), като екипът ни полага необходимите усилия, за да извършва всеки детайл от дейността си в пълно съответствие с Регламента и съблюдавайки Вашите права и интереси.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Ние сме Асоциация на търговците на нехранителни стоки („Асоциацията“), с ЕИК 206788431,  с адрес за кореспонденция: гр. София, р-н Възраждане, пл. „Света Неделя“ №4, ет. 4. В редица случаи ние сме администратор на Вашите лични данни.

 

ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИ БИСКВИТКИ/COOKIES И ЗАЩО?

Интернет страницата www.nfta.bg използва Бисквитки/Cookies. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите нашия сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките ни включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Използваме реномирани доставчици на външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на статистиката. Използваме следните външни услуги:

  • Google Analytics;
  • Google Remarketing Tag (Google Tag Manager).

Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Възможно е, в определени периоди, да използваме Facebook pixel – услуга, предоставяна от Facebook Inc., за статистически цели относно трафика на интернет страницата ни и за създаване на персонализирани статии/информационни постове. Тези бисквитки се управляват от Facebook Inc. и ние нямаме контрол върху тях. Това е бисквитка, посредством която може да се проследят Вашите действия, ако сте видели, или отворили дадена реклама в facebook.com. Facebook е възможно да използва тази информация и за нейни собствени рекламни цели, съобразно политиката им за използване на данни: https://www.facebook.com/about/privacy

Използваме  „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни (онлайн идентификатори) единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта ни, статистически цели, предоставяне на персонализирано информационно съдържание (срещу което може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване. Подробна информация за активиране/деактивиране на cookies може да прочетете тук.

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „КОНТАКТИ“?

Асоциацията обработва контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Ние събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване към компетентен наш служител, за да може същият да Ви отговори. Достъп до Вашите лични данни има ограничен кръг служители и членове, част от екипа на Асоциацията, които са пряко ангажирани с отговори на запитвания по електронен път.

Ние ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които считаме за важни за Вас. Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на информационни съобщения от нас. Ние винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).

 

ПОЛУЧИЛИ ЛИ СТЕ ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО СЧИТАТЕ ЗА „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ?

Асоциацията НЕ извършва реклама на своите услуги. В определени случаи, Асоциацията може да обработва лични данни за целите на изпращане на информационни съобщения, касаещи актуални правни въпроси, или събития, които смятаме, че биха представлявали интерес за получателя. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване със съобщение на електронен адрес: office@nfta.bg, или ако е налично: чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение. Ние винаги ще се съобразим с този вид искания!

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

Асоциацията е сериозно ангажирана в това да защитим Вашите лични данни. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, ние сме осигурили необходимите физически, електронни и управленски процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемаме, може да получите от електронен адрес: office@nfta.bg

Вашите лични данни се съхраняват за определени периоди от време, които се определят от:

  • изискванията на българското и европейското законодателство;
  • друг период, с цел защита на нашите законни права и интереси, но не по-дълъг от 5 години.

 

КАКВИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИМАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие, като субект на лични данни, които обработваме, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обработването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от нашето съдействие – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни.

Ние от Асоциацията ще ви съдействаме да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права като се свържете с нас на електронен адрес: office@nfta.bg

 

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Асоциацията си запазва правото да промени и актуализира настоящата Политика за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведомим в случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.