Актуално

Адв. Попов за позицията на АТНС и предизвикателствата пред търговците, свързани с приемане на еврото

Адв. Попов за позицията на АТНС и предизвикателствата пред търговците, свързани с приемане на еврото

2 седмици ago
На 29.04.2024 г. адв. Галин Попов – изп. директор на АТНС, гостува в Bloomberg TV и говори за предизвикателствата пред бизнеса, свързани с влизане в еврозоната. Като част от проблемите пред бизнеса бяха посочени липсата на навременна и цялостно създадена нормативна рамка; недостатъчното предвидено време за подготовка, в т.ч. за пренастройване на софтуери, за снабдяване […]
Прочетете повече

Изп. директор на АТНС участва в събитие на Германо-Българска индустриално-търговска камара, представяйки основните моменти в подготовката за присъединяване на България към еврозоната от гледна точка на бизнеса

4 седмици ago
На 16.04.2024 г. – професионален празник на юристите в България и ден на Българската конституция – адв. Галин Попов – изп. директор на АТНС участва в събитието „Правен ден“ на Германо-Българска индустриално-търговска камара. На събитието той изнесе лекция на тема „Бизнесът и присъединяването към Еврозоната – основни моменти при подготовката“. Презентацията обхвана основните стъпки, набелязани […]
Прочетете повече

Изпълнителният директор на АТНС участва в събитие на тема: “Европейският път на България – присъединяване към еврозоната: предимства и предизвикателства пред бизнеса”

2 месеца ago
На 15 март 2024 г. изпълнителният директор на АТНС („Асоциацията“) взе участие в конференция на тема: “Европейският път на България – присъединяване към еврозоната: предимства и предизвикателства пред бизнеса”, организирана от Министерство на финансите. Модератор на събитието бе Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите. Паскал Донахю, председател на Еврогрупата, бе специален гост […]
Прочетете повече

Членовете на АТНС участваха в обучение относно новите изисквания за отчитане във връзка с устойчивостта – ESG

6 месеца ago
Членовете на АТНС участваха в обучение относно приетите изменения с ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/2464 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 537/2014, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Директива 2013/34/ЕС, по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD), и въведените нови изисквания за oповестяването от определени категории предприятия на актуална, […]
Прочетете повече

„Зелените“ практики, социалната отговорност и грижата към служителите са водещи в компаниите от АТНС

7 месеца ago
Асоциацията подпомага членовете си при разработването на правила и въвеждането на механизми за съответствие с изискванията на доброто управление. Членовете на Асоциацията следват добрите ESG и CSR тенденции и се стремят към успешното им интегриране в българската бизнес среда. През последните години ESG (Environment, Social, Governance) – екологичното, социалното и корпоративното управление, и CSR (Corporate […]
Прочетете повече

Членовете на АТНС участваха в обучение относно whistleblowing

1 година ago
На 17 март 2023 г. членовете на АТНС участваха в обучение относно предстоящото прилагане на закона, транспонирал в България европейската Whistleblowing Директива. Обучението беше организирано от Асоциацията, съвместно с Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, и беше водено от адв. Христо Копаранов – специалист по регулации и съответствие, участвал в работната група, изготвила първоначалния проект […]
Прочетете повече

АТНС повдига въпроси по проблемите, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост

1 година ago
Какво трябва да промени страната ни, за да черпи от добрия опит на Испания в използването на европейската финансова подкрепа На 6 март 2023 г. изпълнителният директор на Асоциацията на търговците на нехранителни стоки в България адв. Галин Попов беше официален гост в бизнес форума „Испания може. Може ли и България?“. Събитието събра на едно […]
Прочетете повече

АТНС инициира среща с председателя на КЗП Стоил Алипиев

1 година ago
Членовете на Асоциацията поставиха на дневен ред наболели въпроси в сектора На 22 февруари 2023 г. се проведе официална среща между Асоциацията на търговците на нехранителни стоки в България и Комисията за защита на потребителите. От страна на Комисията срещата домакинстваха председателят  Стоил Алипиев и Ангел Джалев, член на КЗП. От страна на АТНС присъстваха […]
Прочетете повече

Годишна среща 2022

2 години ago
Първата годишната среща на „Асоциация на търговците на нехранителни стоки“ (АТНС) начерта основните цели пред членовете си. Създадена кризисно от водещите компании в нехранителния сектор АИКО, MÖMAX, Praktis, Mr. Bricolage, „Еником-М“, „Каре“, „Джъмбо“, организацията планира да постигне устойчивост на инвестициите за компаниите и повишаване на удовлетвореността на крайните клиенти, чрез установяване и отстояване на ясни, […]
Прочетете повече