Адв. Попов за позицията на АТНС и предизвикателствата пред търговците, свързани с приемане на еврото

На 29.04.2024 г. адв. Галин Попов – изп. директор на АТНС, гостува в Bloomberg TV и говори за предизвикателствата пред бизнеса, свързани с влизане в еврозоната.

Като част от проблемите пред бизнеса бяха посочени липсата на навременна и цялостно създадена нормативна рамка; недостатъчното предвидено време за подготовка, в т.ч. за пренастройване на софтуери, за снабдяване с евро, а също и огромните финансови средства, които търговците следва да похарчат за подготовка. Важно за АТНС е също така, че няма предвидена помощ за бизнеса от държавата при преминаване към еврото.

Адв. Попов коментира също така, че в проекта на Закона за въвеждане на еврото е заложено, че никой търговец няма право да вдига цените при въвеждането на еврото, ако няма обективни причини за това. Мярката предпазва от изкуствено надуване на цените, но думата „обективни“ е много широка и това може да създаде казуси, в които даден бизнес е принуден да вдигне цените, вследствие на реални фактори, които е спорно дали биха се приели за обективни икономически фактори.

Струва си да се отбележи, че фокусът на държавата е насочен към облекчаването на процеса за гражданите, но въпреки това не бива да се пренебрегва и бизнесът, тъй като ако той не е готов и изпита сътресения при въвеждане на еврото, то със сигурност ще се отрази и на потребителите.

Адв. Галин Попов изрази ясно позицията на АТНС, според която на бизнесът е  необходимо спокойствие и предвидимост за направата на дългосрочни планове.

Участието на адв. Попов е израз на каузата на АТНС за безпроблемното и плавното въвеждане на еврото в страната.

Цялото интервю може да видите тук.