АТНС инициира среща с председателя на КЗП Стоил Алипиев

Членовете на Асоциацията поставиха на дневен ред наболели въпроси в сектора

На 22 февруари 2023 г. се проведе официална среща между Асоциацията на търговците на нехранителни стоки в България и Комисията за защита на потребителите. От страна на Комисията срещата домакинстваха председателят  Стоил Алипиев и Ангел Джалев, член на КЗП. От страна на АТНС присъстваха представители на някои от най-големите търговци в сектора у нас, опериращи с брандовете Aiko XXXL, Möмаx, Mr. Bricolage, Praktis, Enikom M, Sport Depot, Masterhaus, Хеликон. Те поставиха на дневен ред важни въпроси, свързани с тълкуването на законовите изисквания и модернизирането на търговските практики в полза на потребителите, както и на институционалния подход към тях.

След откриването на срещата от председателя на КЗП Стоил Алипиев, адв. Галин Попов, изпълнителен директор на АТНС, изрази благодарност от името на Асоциацията за изразената готовност за открито събеседване по проблемите на бизнеса. Г-н Алипиев допълни, че пътят ръка за ръка е дълбоко ценен от него и ще продължава да работи в името на добрите практики.

Дискусията започна с темата за правилата на Закона за защита на потребителите относно промоционалните кампании и обявяването на намаления във физическите търговски обекти. Членовете на Асоциацията изложиха своите притеснения относно допустимите подходи при провеждане на краткотрайни промоционални кампании за голям брой стоки, както и при прогресивни намаления. Асоциацията постави за обсъждане предложението за поставяне на електронни устройства, т.нар. price checkers, в близост до предлаганите стоки, които да дават на потребителите актуална и пълна информация за всеки артикул в съответствие изискванията на Закона. Според членовете на АТНС употребата на подобна електронна система е дългосрочна инвестиция, която ще доведе до значителни подобрения в сектора. Г-н Алипиев допълни: „Съобщението за намаление e обвързано преди всичко с регулиране дейността на нелоялни представители на бизнеса, които осъществяват печалба посредством заблуждаващи потребителя рекламни практики. В момента усилено се работи върху уеднаквяването на дефиницията за нелоялни практики и прилагането на административно-наказателните разпоредби. Всичко, което опира до субективната преценка на регулиращия орган, би могло предварително да се систематизира в писмена форма, която да улесни както търговците, така и инспекторите.“

Беше обсъдено и изискването на Закона някои рекламации да бъдат решавани в рамките на 30-дневен срок. Цветомир Душков, управител на „Еником-М“ ООД, сподели притеснението си, че „съществуват случаи, в които прилагането на тази точка от Закона е неизпълнима, особено когато става дума за рекламация на вносни стоки, при които е намесена работата на външен доставчик и срокът от трийсет дни е крайно недостатъчен“. Адв. Галин Попов, изпълнителен директор на АТНС,  допълни, че този проблем е до голяма степен свързан с несъответствието между българския закон и европейската директива, според която рекламацията следва да бъде уредена в разумен, според случая, срок.

Сред останалите обсъдени теми бяха изискванията, свързани с допълнителната информация на етикетите и опаковките на определени стоки, особеностите при обявяване на намаления в цените на книгите и обособяване на намалените стоки в отделни пространства. Бяха коментирани възможности за дигитализиране на контролната дейност на КЗП.

И двете страни изразиха подкрепа към подхода на открит диалог по набелязаните въпроси. Бяха поети ангажименти за продължаване на разговорите с цел формулиране на добри практики, работещи в полза на всички заинтересовани страни.