Членовете на АТНС участваха в обучение относно whistleblowing

На 17 март 2023 г. членовете на АТНС участваха в обучение относно предстоящото прилагане на закона, транспонирал в България европейската Whistleblowing Директива. Обучението беше организирано от Асоциацията, съвместно с Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, и беше водено от адв. Христо Копаранов – специалист по регулации и съответствие, участвал в работната група, изготвила първоначалния проект на закона.

На членовете на асоциацията бяха представени най-новите изисквания към работодателите относно уредбата и положението на лицата, подаващи сигнали или оповестяващи нарушения, както и за реда за администриране на подадени сигнали. По време на участието си в обучението, представителите на членовете на Асоциацията зададоха редица важни въпроси относно обхвата на Директивата и изясниха редица важни моменти от практическото ѝ прилагане.

Ангажирани с борбата срещу нарушенията в частния сектор, представителите на АТНС дадоха и обратна връзка относно някои потенциални негативни проявления на законодателния акт, които биха могли да се окажат проблемни за работната среда.

Обучението беше поредното проявление на ангажимента на АТНС да работи за добро познаване и стриктно прилагане на всички актуални регулации, уреждащи дейността на членовете на Асоциацията.