Годишна среща 2022

Първата годишната среща на „Асоциация на търговците на нехранителни стоки“ (АТНС) начерта основните цели пред членовете си. Създадена кризисно от водещите компании в нехранителния сектор АИКО, MÖMAX, Praktis, Mr. Bricolage, „Еником-М“, „Каре“, „Джъмбо“, организацията планира да постигне устойчивост на инвестициите за компаниите и повишаване на удовлетвореността на крайните клиенти, чрез установяване и отстояване на ясни, прозрачни и валидни за всички участници на пазара правила за осъществяване на търговия на дребно, утвърждаване на почтени и добросъвестни делови отношения в сектора на търговията на дребно.

„Основен двигател в работата ми е диалогът между държавата и бизнеса, поздравявам ви за обединението, защото кризата, която ви е събрала, е възможност за диалог между бизнеса и институциите“, с тези думи министърът на икономиката и индустрията г-н Никола Стоянов поздрави основателите на организацията.

„Водещата ни цел е да трансформираме дейността на тази организация от кризисна в устойчива, чрез обединение на усилията на компаниите и държавните институции за постигане на дългосрочни добри практики и анализ на пазара в полза на бизнеса и потребителите“, заяви адв. Галин Попов, изпълнителен директор на АТНС. „Инвестицията в човешкия ресурс, екологичните проекти и уеднаквяване на регулацията ще повиши дългосрочно удовлетвореността на клиентите на членовете ни. Искрено вярвам, че две е повече от едно, а три е повече от две и заедно ще намерим решение на всички предизвикателства пред икономиката ни“.

„Обединението на един бранш предполага правила и добри тенденции, които да се спазват. Поемам отговорност да подхождаме максимално оперативно и ще се стремим да сме от полза, както за потребителите така и за бизнеса.“, пое ангажимент г-н Стоил Алипиев, председател на Комисията за защита на потребителите.

Сред гостите на срещата бяха представители на АИКО, MÖMAX, Еником-М, Praktis, ТЕХНОМАРКЕТ, DECATHLON, ЗОРА, ДОМКО, SPORT DEPOT, MASTERHAUS, Хеликон, Френско-българска търговска и индустриална камара, Confindustria Bulgaria, Българо-испанска търговска камара, Българска търговско-промишлена палата, Комисия за защита на потребителите, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на иновациите и растежа.