Изп. директор на АТНС участва в събитие на Германо-Българска индустриално-търговска камара, представяйки основните моменти в подготовката за присъединяване на България към еврозоната от гледна точка на бизнеса

На 16.04.2024 г. – професионален празник на юристите в България и ден на Българската конституция – адв. Галин Попов – изп. директор на АТНС участва в събитието „Правен ден“ на Германо-Българска индустриално-търговска камара. На събитието той изнесе лекция на тема „Бизнесът и присъединяването към Еврозоната – основни моменти при подготовката“.

Презентацията обхвана основните стъпки, набелязани в работата на асоциацията, за навременната и ползотворна подготовка на бизнеса за навлизане в еврозоната. Бяха разгледани и установените от страна на АТНС пропуски в проекта на Закона за въвеждане на еврото в Република България, които биха създали потенциални предизвикателства за безпроблемното и плавно присъединяване към еврозоната. Адв. Попов представи предложения за тяхното коригиране и апелира всички представители на бизнеса да вземат активно участие в обществените обсъждания на законопроекта.

Участието в събитието, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара  беше проявление на ангажимента за АТНС и нейните членове за активно участие в подготовката на търговците за въвеждане на еврото в Република България. Плавното и безпроблемно въвеждане на единната валута, при което да няма сътресения и ощетени е сред основните приоритети за АТНС през 2024 г. Асоциацията за пореден път демонстрира стремежа си за активно участие в нормотворческия процес, при което да се създаде такава регулаторна рамка, която да спомага за ефективно упражняване на търговска дейност, при спазване правата на всички. Досега АТНС е участвала на тази ранна фаза на нормотворческия процес не само на българско, но и на европейско ниво.