Официална среща между АТНС и председателя на КЗП Димитър Маргаритов

На 18.04.2022 г. се проведе официална среща между Асоциацията на търговците на нехранителни стоки в България и председателя на КЗП Димитър Маргаритов. Срещата имаше за цел членовете на Асоциацията, сред които някои от най-големите търговци в сектора у нас – Mr. Bricolage, Jumbo, Praktis, Enikom, Kare, Home design, Aiko XXXL и Mömax, да обсъдят най-наболелите въпроси в сектора.

Основна част от проблемите, според Асоциацията идват от проблемна нормативна уредба и противоречива практика в сферата на потребителското право.

Изпълнителният директор на АТНС, адв. Галин Попов откри срещата с думите: Надявам се тази среща да бъде първата стъпка в посока за оптимизиране на отношенията търговец – потребител. Ролята на КЗП по-скоро е на арбитър в отношенията между търговците и потребителите, а не наказателен орган на търговци.

Председателят на КЗП – г-н Димитър Маргаритов потвърди насоката на разговора и приветства подобни действия и предложения за разговори от страна на търговците: Търсим все се повече допирни точки и диалог с търговците. Нашата ръка е протегната, ние искаме да бъдем партньор и да санкционираме само когато очевидно умишлено не са спазени изискванията на закона. Длъжници сме на потребителите да ги обучаваме – да артикулираме на какво имат право и на какво нямат право като потребители.

Срещата започна с дискутиране на фиксирания 30 дневен срок за ремонт или замяна на стоките като беше обсъдена възможността за уреждане на рекламации в „разумен срок“, както е предвидено и в европейското право. Особено съществен е този въпрос за случаите, когато стоките са изработени по поръчка в друга държава и даването на възможност на търговците да реагират в наистина възможните срокове, би подобрило и защитата на потребители, защото те биха получили именно това, което персонално са си поръчали.

Законовото изискване за предварително уведомяване при онлайн покупка за срок на доставка също беше тема на разговора като бяха коментирани начините търговците да могат да дават реални срокове без да са в нарушение на регулаторните изисквания, а не да са принудени да дават на потребителите неконкретна информация, за да не нарушат буквата на закона. Проблемът идва от несигурността пред самите търговци, когато става дума за едновременна доставка на продукти, внос от различни държави или когато поръчката съдържа различни стоки.

Третата тема на срещата бе изискването за обособяване на всички намалени стоки на едно място, като се обсъди как да се подхожда по начин, който да не препятства необосновано организирането на промоции, като в същото време пази и интереса на потребителите.

Обсъдени бяха и проблемите, свързани със законовите изисквания за връчване на подписан екземпляр на Общи условия на всеки потребител, както и предстоящото влизане в сила на законови промени относно изискванията за продължителност на промоциите и какво би могло да се промени в тях. Акцент в тази част на срещата беше необходимостта да се уреди възможност за разпродажби при ликвидация на даден артикул.

Сред останалите теми, които бяха обсъдени са изискванията относно енергиен етикет и продуктов информационен лист на уредите, както и проблемите около съставянето и връчването на документи. Беше коментирано как да се преодолее съставянето на документи от страна на регулатора, написани на ръка на хартия.

Бяха поети ангажименти за бъдещи разговори, включително съставяне и предложения за законодателни промени, предоставяне на тълкувания и указания от практиката на КЗП и беше уговорена следваща среща, на която да бъде дискутирана безопасността на стоките.